Κηπουρική

Κλάδεμα μαθημάτων


Κλάδεμα μαθημάτων


Για όσους πλησιάζουν την ανθοκομία, την κηπουρική και την καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων, γνωρίζοντας τα θεμελιώδη στοιχεία του κλάδου και εξειδίκευσης μέσω επαγγελματικών μαθημάτων κλάδεσης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων τόσο από την άποψη λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας της συγκομιδής, ιδίως όσον αφορά τις παραγόμενες ποσότητες. Φυσικά είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα κλάδεμα προσαρμοσμένες στις δεξιότητες και τις πρακτικές γνώσεις τους. Υπάρχουν μαθήματα κατάρτισης που οργανώνονται σε διαφορετικά στάδια στα οποία μπορεί κανείς να συμμετάσχει, είτε είναι απλοί ενθουσιώτες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο των DIY ή των επαγγελματιών. Τα μαθήματα γίνονται γενικά σε σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρουν βασικά μαθήματα, ενδιάμεσα και ανώτερα μαθήματα, τότε υπάρχουν ιδιωτικά μαθήματα, για παράδειγμα σε σχολεία κηπουρικής ή σε φυτωριακά ιδρύματα με άδεια, τα οποία μπορούν να παρέχουν ειδική εκπαίδευση για κάθε τύπο φυτού.

Κυρίως μπορούμε να χωρίσουμε τα μαθήματα σε 4 κύριες περιοχές, την καλλιέργεια φρούτων, δηλαδή όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνουν τις έννοιες για τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας όλων των οπωροφόρων δένδρων, των μπονσάι, των πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων στα οποία μαθαίνουμε τις ιδέες να κλαδεύουμε επαρκώς και την υγιεινή διατήρηση των φυτών και των δέντρων, της ανθοκομίας, η οποία στοχεύει κυρίως στην ποιότητα των λουλουδιών και την ευρύτερη σφαίρα της αστικής κουλτούρας, η οποία συγκεντρώνει όλες τις βασικές έννοιες στον τομέα των κήπων, των μεγάλων πάρκων και των δημόσιων πάρκων. Φυσικά τα κύρια αιτήματα, τα μαθήματα κατάρτισης που αναφέρουμε σε αυτόν τον σύντομο οδηγό, κυμαίνονται από τα μαθήματα κλαδέματος αμπελώνων, μέχρι το κλάδεμα των ελιών σε ξηρά και πράσινα μαθήματα κλαδέματος. Μετά από ένα κλάδεμα μαθαίνουμε τις διαφορετικές τεχνικές κοπής, τους διαφορετικούς τύπους κλαδέματος και τις περιόδους του έτους κατά τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες κλάδεσης. Υπάρχουν επίσης μαθήματα για κλάδεμα φράχτες, κλάδεμα ανθισμένων φυτών και κωνοφόρων, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ειδικά μαθήματα στα οποία συμμετέχετε μετά από ένα βασικό μάθημα που παρέχει επίσης τα απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση κατάλληλων εργαλείων κηπουρικής.Αμπελώνες, κλάδεμα αμπελιώνΣτη βάση ενός μαθήματος για την κλαδέψωση ενός αμπελώνα ή μιας ελιάς, η οποία μπορεί επίσης να αρθρωθεί σε αρκετές ώρες εκπαίδευσης, συζητείται μια επισκόπηση των εργαλείων εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν. Σε μια πορεία περικοπής αμπελώνων, για παράδειγμα, θα πρέπει να επιτύχετε τις απαραίτητες χειρωνακτικές δεξιότητες με πριόνια και ψαλίδια και στην περίπτωση μεγάλων καλλιεργειών, όπως οι μεγάλες αμπελουργικές παραγωγές, θα πρέπει να γνωρίζετε τις τεχνικές κλάδεσης που είναι ενσωματωμένες με μηχανήματα κλάδεσης και τις κύριες λειτουργίες τους. Ομοίως, για τα μαθήματα κλαδέματος ελιάς, προσεγγίζονται από θεωρητική και πρακτική άποψη τεχνικές ανανέωσης ή διευκόλυνσης της βλαστικής επανέναρξης εγκαταλελειμμένων ελαιώνων. Πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη ότι ο στόχος ενός κλάδου κλάδεσης είναι να εκπαιδεύσει εργαζόμενους που μπορούν, ανεξάρτητα, να παρεμβαίνουν για να θεραπεύσουν, να αναπτυχθούν και να φέρουν τα φυτά στην παραγωγή. Κάθε καλλιέργεια έχει τα χαρακτηριστικά της, τις μορφές της καλλιέργειας τις τεχνικές της κλάδεσής της, επομένως σε μια πλήρη πορεία προετοιμάζει τον συμμετέχοντα για την πραγματοποίηση στο πεδίο των διαφόρων τύπων παρέμβασης. Ανάλογα με τις ανάγκες, στην πραγματικότητα μπορεί να χρειαστούν εργασίες συντήρησης, ανανέωσης ή μεταμόσχευσης, για να βελτιωθεί η παραγωγή και η ποιότητα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια διαδικασία θα χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, εάν κόβετε, αραίωση ή κομμένα. Από την εμπεριστατωμένη γνώση του φυτού και του κύκλου ζωής του, θα είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να οργανώσει και να προγραμματίσει τις μετατοπίσεις, δηλαδή να αντιμετωπίσει την πλήρη διαχείριση ολόκληρης της αναπαραγωγής και να αποτρέψει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τραύματα και ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στην παραγωγή και την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Μαθήματα κηπουρικής για επαγγελματίες, διευθυντές και υπαλλήλους λουλουδιών


Μέσα στο ευρύ πανόραμα των μαθημάτων κλάδεσης, αξίζουν να αναφερθούν επαγγελματικά μαθήματα για επαγγελματίες, όπως οι ιδιοκτήτες φυτωρίων ή οι κηπουροί. Αυτά τα πιστοποιημένα μαθήματα αποτελούν μια έγκυρη ευκαιρία για συνεχή κατάρτιση και μπορεί να κυμαίνονται από τη βοτανική γενικά, από την καλλιέργεια έως τη συντήρηση κάθε φυτού. Για παράδειγμα, τα μαθήματα για τη δημιουργία κήπων και βεράντες είναι καινοτόμα, στην προκειμένη περίπτωση η εκπαίδευση είναι πολύ ευρεία και κυμαίνεται από μια βαθιά γνώση του τρόπου με τον οποίο τα φυτά μπορούν να κλαδευτούν με βάση την έκθεση τους στο φως, με βάση τα δοχεία και τους διάφορους τύπους εδάφους. Τέλος, επισημαίνουμε τα μαθήματα κλάδεσης για τους χειριστές που πραγματοποιούν παρεμβάσεις με τη χρήση σχοινιών, όπως για παράδειγμα οι κλαδευτές που πρέπει να εργάζονται στα δέντρα και να χρησιμοποιούν συστήματα εντοπισμού θέσης. Αυτά τα μαθήματα είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανονισμούς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία. Όταν εργάζονται στον δημόσιο τομέα, σε εργοτάξια και σε καταστάσεις περιβαλλοντικού κινδύνου, πρέπει να είναι γνωστές οι επαγγελματικές τεχνικές και διαδικασίες. Αυτό το τμήμα των μαθημάτων αντιπροσωπεύει το πιο σύνθετο και αρθρωτό και απευθύνεται φυσικά σε έμπειρους ανθρώπους με επαρκή προηγούμενη εκπαίδευση.